Udostępniamy Państwu opracowanie autorstwa Pana Tomasza Schimanka na temat stosowania klauzul społecznych w zamówień publicznych. W poradniku zostało wyjaśnione pojęcie klauzul społecznych, przybliżone podstawy prawne stosowania klauzul w Polsce, wskazane korzyści płynące z ich stosowania oraz znaczenie we wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej. W bardzo przystępny i oparty na konkretnych przypadkach sposób została przekazana praktyka zastosowania klauzul społecznych, włącznie z przykładowymi zapisami w dokumentacjach przetargowych oraz instrukcją „krok po kroku”. Autor wskazuje również na szanse i bariery upowszechniania klauzul społecznych w Polsce.

Opracowanie jest częścią podręcznika „Instrumenty ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym”, który powstał w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udostępniamy je Państwu dzięki uprzejmości wydawcy podręcznika – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Cała publikacja jest dostępna TUTAJ