Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach zaprasza do skorzystania z Pożyczki Płynnościowej dla Pomiotów Ekonomii Społecznej.

Na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 30.04.2020 r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach otrzymała nowe środki na poprawę płynności finansowej oraz wsparcia dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią w celu zapewnienia płynnościowego finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt ten ma nadal charakter ogólnopolski.

Pożyczka Płynnościowa dla PES może być umorzona nawet do 25%.

 Informacje dotyczące umorzenia:

  • W przypadku utrzymania co najmniej 100% miejsc pracy (w przeliczeniu na liczbę etatów) przez okres 10 miesięcy po podpisaniu Umowy – umorzenie wynosi 25% kapitału pożyczkowego.
  • W przypadku utrzymania co najmniej 80% miejsc pracy (w przeliczeniu na liczbę etatów) przez okres 10 miesięcy po podpisaniu Umowy – umorzenie wynosi 15% kapitału pożyczkowego.
  • Zmniejszenie przychodów PES – warunek ten liczony jest poprzez porównanie dwóch wybranych, następujących po sobie miesięcy, z okresu od 01.01.2020 r. do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o umorzenie do odpowiadających im miesięcy z 2019r. PRZYKŁAD: przychody z 03-04.2020 r. porównujemy do przychodów z 03.04.2019 r.

Zapraszamy do skorzystania z pożyczki – najkorzystniejsze warunki tylko do 30.06.2021 r.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: https://wniosekpes.frp.pl/

Załączniki:

Skrócony opis pożyczki