11 czerwca br. w Katowicach odbyło się kolejne w tym roku Forum Międzysektorowe na temat „Zlecania zadań publicznych i stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”. Spotkanie było adresowane głównie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i ich jednostek organizacyjnych.

Forum zostało przeprowadzone przez Panią Barbarę Kunysz-Syrytczyk – radcę prawnego, wykładowcę, doświadczonego trenera i doradcę. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. zagadnienia z obszaru społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w tym najistotniejsze definicje, podstawy prawne w ww. zakresie, zasady zlecania zadań publicznych i rozliczania otrzymanych dotacji. Wyjaśniono różnice między udzielaniem zamówienia publicznego z aspektem społecznym a zlecaniem realizacji zadania publicznego. Na bazie dobrych praktyk określono zależności między rozwojem sektora ekonomii społecznej a zlecaniem zadań podmiotom działającym w tym sektorze.

Spotkanie było dobrą okazję do wymiany opinii na temat wyzwań i sprawdzonych rozwiązań w obszarze zlecania zadań publicznych oraz wykorzystywania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Pozwoliło uczestnikom skonsultować z trenerem wątpliwości wynikające ze interpretowania i wdrażania obowiązującego ustawodawstwa.       

Forum zrealizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w lipcu i wrześniu br. planowana jest organizacja kolejnych Forów Międzysektorowych obejmujących następujące tematy:

  • Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej.
  • Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej es.rops-katowice.pl, gdzie sukcesywnie ogłaszane będą rekrutacje uczestników na kolejne spotkania.

Prezentacja z Forum Międzysektorowego nt. zlecania zadań publicznych i stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej