Ogłoszono otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020″. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które oferują wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Na dotacje zostanie przeznaczone łącznie 3 mln zł.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020