Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu na plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim zostaje przedłużony do 30 września 2014 roku.

Decyzja o przedłużeniu czasu trwania konkursu została podjęta ze względu na niewielką ilość zgłoszeń, na podstawie punktu IV ust. 3 Regulaminu konkursu.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 17 października 2014 roku.

Dziękujemy za dotychczas nadesłane prace i zachęcamy kolejne instytucje do udziału w konkursie. Wszystkie informacje na jego temat, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne tu:

http://es.rops-katowice.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-na-plakat-promujacy-ekonomie-spoleczna-i-partnerstwa-lokalne-w-wojewodztwie-slaskim/