4 października 2018 r. odbyło się Forum Międzysektorowe pn. „RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora”. W meandry zagadnienia wprowadziła uczestników Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk, radczyni prawna, specjalistka w zakresie zagadnień prawnych w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas spotkania, które zgromadziło przedstawicieli jednostek samorządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej, dokładnie przeanalizowano przepisy dotyczące RODO ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego ich zastosowania w bieżącej działalności instytucji i organizacji.

Omówione i zobrazowane przykładami zostały m.in. kwestie administrowania danymi, w tym danymi wrażliwymi, często występującymi w szczególności w przypadku działalności podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Największe zainteresowanie uczestników wzbudziło zagadnienie obowiązków administratora danych osobowych w zakresie ich bezpiecznego i prawidłowego przetwarzania. Nie zabrakło studium konkretnych przypadków i pytań zadawanych przez uczestników.

Fora Międzysektorowe są cyklicznie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Ostatnie w tym roku forum, poświęcone tematowi społecznie odpowiedzialnych zamówień, odbędzie się już 30 października 2018 r. i wkrótce przedstawione zostaną szczegółowe informacje na jego temat. Już dziś zachęcamy do udziału.

Załącznik:

Prezentacja RODO