okladka_esRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w grudniu 2013 roku wydał publikację „Ekonomia społeczna jako szansa na reintegrację społeczno-zawodową”. Książka zawiera zarówno teoretyczne podstawy funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, jak i praktyczne doświadczenia związane z podejmowanymi przez różne instytucje inicjatywami z tej dziedziny, a także ich efekty.

Publikacja została wydana w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Książka jest dostępna w siedzibie ROPS, poniżej zamieszczono spis treści oraz wstęp do publikacji.