Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i instytucjami zagranicznymi realizuje projekt pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

Celem projektu jest wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez pracowników samorządowych w miejscu zamieszkania klienta. Jednym z podstawowych założeń projektu jest podniesienie kompetencji urzędników gminy w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach – osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Realizatorzy zapraszają Państwa do udziału w fazie testowania projektu, w ramach której oferowane są:

 • Cykl szkoleń dla pracowników 40. urzędów gmin testujących model, z zakresu:
  procedur i narzędzi realizacji usług poza urzędem, standardów obsługi klientów
  o specjalnych potrzebach, komunikacji interpersonalnej z os. niepełnosprawną
  słuchowo/ wzrokowo, treningu uważności, zasad bezpieczeństwa, sprawozdawczości z działań w terenie (w trakcie szkoleń stacjonarnych zapewnione zostanie wyżywienie oraz możliwość skorzystania z noclegu),
 • Certyfikat udziału w szkoleniach,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pomoc doradcza Moderatora „Dostępności +”.

Uczestnicy testowania rozwiązania zobowiązani będą do zrealizowania usługi na terenie gminy, dla min. 10 klientów. Przewidziana jest dodatkowa forma wsparcia psychologicznego dla pracowników w przypadku trudności w kontakcie z klientami oraz środki finansowe dla urzędów, na pokrycie kosztów wyjazdów/delegacji służbowych i dodatku do wynagrodzenia dla pracowników testujących model.

Z uwagi na sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-Cov-2 organizacja szkoleń oraz przebieg procesu testowania usługi zostaną dostosowane do obowiązujących zaleceń. Bieżące informacje będą przekazywane drogą mailową oraz na stronie internetowej projektu (link poniżej).

Regulamin projektu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem:
https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/mobilny-urzednik-poprawa-dostepnosci-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-o-szczegolnych-potrzebach/#1588152879102-2285f2d0-3cdd

 

W celu zachowania reprezentatywności grupy docelowej, zgodnie z zapisami zawartymi wniosku o dofinansowanie projektu i regulaminie uczestnictwa w testowaniu projektu, liczba miejsc dla poszczególnych makroregionów (podział NUTS 1) jest ograniczona:

 • makroregion północno-zachodni (woj.: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie- 7 gmin,
 • makroregion południowo-zachodni (woj.: dolnośląskie, opolskie) – 4 gminy,
 • makroregion południowy (woj.: małopolskie, śląskie) – 6 gmin,
 • makroregion wschodni (woj. podkarpackie, lubelskie, podlaskie) – 8 gmin,
 • makroregion centralny (woj. łódzkie, świętokrzyskie) – 4 gminy,
 • makroregion województwo mazowieckie – 5 gmin,
 • makroregion północny – 6 gmin.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane są proszone o możliwie szybkie przesłanie formularzy zgłoszeniowych, rekrutacja trwa do 22.06.2020 roku.

Kontakt:
e mail: mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl
tel: 511956102

Załącznik: