Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza prowadzi podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych do projektu pn. „Sukces – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”, realizowanego w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych i konsorcjów spółdzielczych.

Proces rekrutacji trwa od 04.05.2021 r. do 31.05.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach realizatorów projektu:

https://www.pap.rzeszow.pl/projekty/sukces/

Zapraszamy do udziału!

Załącznik:

OGŁOSZENIE O NABORZE