Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w województwie śląskim do udziału w zajęciach z cyklu „Team building” organizowanych w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Obecnie prowadzimy rekrutację na drugie zajęcia poświęcone tematowi: Komunikacja w zespole i podstawy negocjacji, które odbędą się w dniach 21-22 lipca 2016 r. w Hotelu Liburnia w Cieszynie, ul. Liburnia 10. Przeznaczone są one dla wszystkich pracowników OWES.

Zakres tematyczny zajęć:

Komunikacja w zespole:

  • Komunikacja interpersonalna: komunikacja werbalna i niewerbalna, komunikacja jednostronna i dwustronna, systemy poznawcze i ich wpływ na zrozumienie drugiej strony, zasady aktywnego słuchania, zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej;
  • Organizowanie efektywnej pracy zespołowej: planowanie zadań i celów w zespole, etapy pracy w zespole i komunikacja na poszczególnych etapach, rola lidera, monitorowanie zadań w aspekcie skutecznej komunikacji w zespole;
  • Role zespołowe: analiza typów osobowości, wykorzystanie naturalnego potencjału osobowości w grupie, stereotypy, jak zapanować nad wchodzeniem w stałe role, grupowe podejmowanie decyzji, asertywność i empatia w pracy zespołowej;
  • Rozwiązywanie konfliktów: znaczenie komunikacji w dobrym funkcjonowaniu zespołu, godzenie zadań grupowych z zadaniami jednostek, sposoby reakcji na konflikty w zespole, umiejętność przyjmowania krytyki jako elementu rozwojowego;

Negocjacje: struktura i proces negocjacji, zasady komunikowania się w procesie negocjacji, konflikt w negocjacjach i sposoby jego przezwyciężania, zastosowanie strategii, taktyk i technik negocjacyjnych, triki negocjacyjne, manipulacja w negocjacjach i techniki obrony, style negocjacyjne, typy negocjatorów.
Szczegółowy program zajęć znajduje się poniżej. Zajęcia obejmują łącznie 14 godzin dydaktycznych. Rozpoczynają się 21 lipca o godzinie 10.00. Będą prowadzone przez trenerkę z firmy AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. z Poznania.

Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowych zajęciach jest bezpłatny. Dojazd na miejsce – we własnym zakresie.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o wypełnienie formularza online zamieszczonego poniżej, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona od 4 do 15 lipca 2016 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 2 pracowników reprezentujących jeden Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, a w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w cyklu.

Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-83.