Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w województwie śląskim do udziału w zajęciach z cyklu „Team building” organizowanych w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Obecnie prowadzimy rekrutację na piąte zajęcia poświęcone tematowi: Efektywne prowadzenie spotkań i animacji, które odbędą się w dniach 20-21 października 2016 r. w Hotelu Liburnia w Cieszynie, ul. Liburnia 10. Przeznaczone są one w szczególności dla animatorów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zakres tematyczny zajęć:

Zasady prowadzenia efektywnych spotkań grupowych:

  • Zebrania i spotkania podsumowujące jako czynnik komunikacji w zespole;
  • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusji;
  • Przemawianie do grupy – własne zdanie;
  • Przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania;
  • Umiejętności facylitacji prowadzenia spotkań;
  • Techniki twórczego myślenia wykorzystywane podczas spotkań.

Instrumenty animacji i diagnozy środowiska:

  • Diagnoza środowiskowa: identyfikacja potrzeb, określenie celów, metody i narzędzia diagnozy środowiska, pierwszy kontakt, partnerzy, sposoby wykorzystania informacji wynikających z diagnozy;
  • Budowanie ścieżki wsparcia: indywidualny plan rozwoju, plan rozwoju grupy;
  • Instrumenty animacji: budowanie partnerstw, klastrów, porozumień, paktów, etc.;
  • Facylitacja: coaching, mentoring, konsulting zarządczy, inne metody pracy.

Szczegółowy program zajęć znajduje się poniżej. Zajęcia obejmują łącznie 14 godzin dydaktycznych. Rozpoczynają się 20 października o godzinie 10.00. Będą prowadzone przez trenerów z firmy CRK Brain Up Ksymena Konopek z Chorzowa.

Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowych zajęciach jest bezpłatny. Dojazd na miejsce – we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o wypełnienie formularza online zamieszczonego poniżej, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona od 4 do 14 października 2016 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 2 pracowników reprezentujących jeden Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, a w pierwszej kolejności będą kwalifikowani animatorzy, następnie osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w cyklu.

Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-83.