Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w seminarium dotyczącym angażowania podmiotów publicznych oraz biznesu w proces wspierania rozwoju sektora ekonomii społecznej. Jest ono przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej i przedstawicieli biznesu działających w województwie śląskim. Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium odbędzie się w Katowicach w dniu 15 września 2016 r. w sali Parku Technologiczno-Przemysłowego Revita przy ulicy Żelaznej 17 C. w godzinach 9.00-15.20.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza online zamieszczonego poniżej, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS w Katowicach. Rekrutacja będzie prowadzona do 13 września 2016 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 2 pracowników reprezentujących ww. jednostki.

Dodatkowe informacje na temat seminarium można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.

Załączniki:

  1. Program seminarium
  2. Formularz zgłoszeniowy