Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w województwie śląskim do udziału w zajęciach z cyklu „Team building” organizowanych w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.
Obecnie prowadzimy rekrutację na pierwsze zajęcia poświęcone tematowi: Budowanie i zarządzanie zespołem, które odbędą się w dniach 23-24 czerwca 2016 r. w Hotelu Liburnia w Cieszynie, ul. Liburnia 10. Przeznaczone są one w szczególności dla kierowników i liderów zespołów.

Zakres tematyczny zajęć:

  • Skuteczność działania: zarządzanie a przywództwo, rola kierownika i lidera w procesie rozwoju zespołu, strategie i metody efektywnej pracy grupowej, etapy pracy zespołowej, budowanie wspólnej wizji, proces grupowy jako element występujący w pracy zespołu;
  • Podejmowanie decyzji i delegowanie uprawnień: cele i ich znaczenie w pracy menedżerskiej, ustalanie priorytetów: sprawy ważne i pilne, wywieranie wpływu na pracowników własnym przykładem, efektywne podejmowanie decyzji, techniki twórczego myślenia;
  • Motywowanie: czynniki motywujące i demotywujące, diagnoza własnej motywacji do pracy w zespole, sposoby inspirowania i motywowania członków zespołu, metody oceny pracy członków zespołu, rozmowa jako element motywujący.

Zajęcia obejmują łącznie 14 godzin dydaktycznych. Rozpoczynają się 23 czerwca o godzinie 10.00.
Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowych zajęciach jest bezpłatny. Dojazd na miejsce – we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o wypełnienie formularza online zamieszczonego poniżej, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona od 15 do 21 czerwca 2016 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 2 pracowników reprezentujących jeden Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, a w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby na stanowiskach kierowniczych i liderskich.
Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-83.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY