1 października 2019 r. w Katowicach odbyła się Konferencja prasowa, która otwarła Akcję społeczną „Spotkajmy się w pracy”, prowadzoną w ramach kampanii #normalniesiepracuje. Projekt promuje zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną w „zwykłych”, a nie „specjalnych” miejscach pracy.

W Konferencji udział wzięły osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt. Wśród nich znaleźli się Goście Akcji (Pani Marta Żmuda Trzebiatowska – Ambasadorka Akcji, Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Pani Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich, Gen. Roman Polko oraz Pan Mariusz Wołosz – Prezydenta Bytomia), przedstawiciele pracodawców i pracowników (Pan Adam Kryger – właściciel firmy WAPS-KART zatrudniającej osoby z niepełnosprawnością intelektualną, Pani Magdalena Świtała – pracownica Kawiarni SOWA w Katowicach oraz Pan Adrian Gołkowski – pracownik Restauracji MODRA w Tarnowskich Górach) oraz organizatorzy Akcji (Pani Magdalena Pióro – kierownik Centrum DZWONI w Bytomiu, Pan Michał Bullik – przedstawiciel Centrum oraz Pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego).

Podczas konferencji przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów dowiedzieli się, jakie są najważniejsze założenia oraz przebieg Akcji. Goście mówili o powodach, które skłoniły ich do wsparcia projektu i wyzwaniach związanych z udziałem. Przedstawiciel pracodawców zachęcał do zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną wskazując nie tylko na duże poczucie satysfakcji związane z możliwością udzielenia pomocy, ale także korzyści dla firmy, która zyskuje kompetentnego i zaufanego pracownika. Wspierani przez Centrum DZWONI pracownicy przybliżyli, jakie są ich codzienne obowiązki w pracy oraz zalety bycia osobą aktywną zawodowo.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zyskania nowej perspektywy na kwestie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i korzyści płynące z wykorzystania narzędzia jakim jest zatrudnienie wspomagane. Dowiedzieli się jak wiele osób z niepełnosprawnością z powodzeniem wchodzi w skład personelu wielu dobrze znanych nam zakładów pracy (np. restauracji, hoteli, centrów kulturalnych, firm produkcyjnych), zyskując samodzielność i poczucie spełnienia.

W trakcie Akcji „Spotkajmy się w pracy”, trwającej od 1 do 4 października 2019 r. w kilku miastach na terenie województwa śląskiego (m.in. w Katowicach, Bytomiu, Mysłowicach, Chorzowie), znane osoby publiczne odwiedzą miejsca pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną, aby przez „symboliczną godzinę” wspólnie z nimi pracować i wykonywać takie same obowiązki jak wspierany pracownik. Pracującym towarzyszył będzie trener pracy z Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Centrum DZWONI) w Bytomiu.

Wśród zaproszonych Gościu znaleźli się m.in.: Marta Żmuda Trzebiatowska – aktorka i Ambasadorka Akcji, Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski, Roman Polko – Generał dywizji Wojska Polskiego, Daniel Beger – Prezydent Świętochłowic, Arkadiusz Chęciński – Prezydent Sosnowca, Mariusz Wołosz – Prezydent Bytomia, Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich, Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Frele – trio wokalne.

Realizacja przedsięwzięcia zakłada otwarcie społeczeństwa, w tym pracodawców na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez przedstawienie ich jako osób pracujących w „zwykłych”, a nie „specjalnych” miejscach pracy. Uświadomienie, że praca osób z niepełnosprawnością wynika z potrzeb społecznych i przynosi liczne korzyści osobom zatrudnianym, pracodawcom i całemu społeczeństwu.

Akcja społeczna „Spotkajmy się w pracy” została objęta Honorowym Patronatem Pani Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pana Mariusza Wołosza – Prezydenta Bytomia.