W trzecim dniu Tygodnia Ekonomii Społecznej, czyli w środę 21 czerwca 2017 r. w Katowicach został rozegrany Turniej gry planszowej „Ekonomia Społeczna”. Turniej organizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną z Zabrza.

W turnieju wzięło udział 9 pięcioosobowych drużyn złożonych z przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz uczniów śląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Drużyny rywalizowały ze sobą podczas czterorundowej rozgrywki, w której zarządzały jednym z 5 podmiotów ekonomii społecznej: spółdzielnią inwalidów, spółdzielnią socjalną, zakładem aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej lub fundacją. Każdy z graczy drużyny wcielił się w jedną z pięciu postaci, biorących czynny udział w zarządzaniu podmiotem: szefa organizacji, finansisty, marketingowca, koordynatora prac i kadrowca. Działając w trybie kooperacyjnym, gracze uzgadniali ze sobą i podejmowali decyzje operacyjne ukierunkowane na realizację celów społecznych i ekonomicznych prowadzonego przez siebie podmiotu ekonomii społecznej.

Uczestnicy mocno zaangażowali się w rozgrywki, a uzyskane przez drużyny wyniki punktowe były naprawdę wysokie. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz dyplomy.

Wyniki turnieju:

– w kategorii szkół:

I miejsce: drużyna Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi ze Świętochłowic

II miejsce: drużyna III Liceum Ogólnokształcącego z Katowic

III miejsce ex-aequo: drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 z Gliwic i drużyna I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi ze Świętochłowic

IV miejsce: drużyna I Liceum Ogólnokształcącego z Mikołowa

 – w kategorii OWES:

I miejsce: drużyna Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

II miejsce: drużyna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego

III miejsce: drużyna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodniego

IV miejsce: drużyna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Zachodniego

Dziękujemy za wspólną zabawę i gratulujemy dobrych wyników!