Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na trzecie spotkanie realizowane w ramach Forum Międzysektorowego pn. RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora.

Forum prowadzone przez Radcę Prawnego Panią Barbarę Kunysz – Syrytczyk odbędzie się 4 października 2018 r. w Katowicach w godz. 9.30 – 15.30. Do udziału zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych oraz pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa śląskiego.

Tematem przewodnim forum będą obowiązujące przepisy RODO, w szczególności omówione zostaną: akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej, ochrona danych osobowych w OWES i PES w kontekście współpracy międzysektorowej.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych (warunek konieczny).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 30 września 2018 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. Forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Forum Międzysektorowe realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program