Od 7 grudnia 2021 roku trwa przyjmowanie fiszek na innowacje społeczne w drugiej rundzie projektu „Śląska Przestrzeń Innowacji”. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie do 10 stycznia 2022 r. przez formularz dostępny na stronie projektu: www.slaska.przestrzeninnowacji.pl

Pomysły na innowacje społeczne mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak również grupy nieformalne czy podmioty prywatne i publiczne, które mają pomysł na innowacyjne rozwiązania w zakresie obszarów:

  • depopulacja,
  • rozwój białych miejsc pracy,
  • rozwój zielonych miejsc pracy,
  • niski wskaźnik zatrudnienia kobiet,
  • niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+,
  • niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego,
  • rewitalizacja miast w wymiarze społecznym.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Oznacza to, że pomysłodawca nie musi pochodzić ze Śląska ani na nim mieszkać. Powinien jednak znać specyfikę problemów społecznych regionu lub społeczności lokalnej, do której kieruje innowację. Proces pracy nad innowacjami najlepiej sprawdza się w zespołach. Szczególnie więc zachęcamy do zgłaszania grupy składające się z co najmniej od 2 do 5 osób.

Dwie ścieżki

W konkursie zostały utworzone dwie ścieżki, w ramach których można zgłaszać innowacje. Pierwsza z nich to ścieżka „wyzwanie”, czyli 23 sprecyzowane, regionalne problemy, na które trzeba znaleźć rozwiązanie. Katalog wyzwań można znaleźć na stronie projektu, w zakładce Zostań Innowatorem. Druga ścieżka to ścieżka „temat”, czyli opcja dla osób, które mają własny pomysł na innowację spoza listy 23 wyzwań. Tu jednak konieczne jest znalezienie podmiotu zainteresowanego przetestowaniem rozwiązania.

Budżet

Wybrani w konkursie innowatorzy otrzymają grant w wysokości do 45 tys. zł na opracowanie projektu usługi. Proces ten będzie wspierany przez opiekunów innowacji w zakresie merytorycznym i organizacyjnym. W sumie przez okres trwania projektu wsparcie otrzyma 40 innowacyjnych pomysłów.

Formularz 

Link do formularza jest dostępny na stronie: https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/zostan-innowatorem/

Konkurs na najciekawsze innowacje społeczne na Śląsku realizowany jest w ramach projektu Śląska Przestrzeń Innowacji przez Fundację Fundusz WspółpracyCentrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. To 3-letnie przedsięwzięcie mające na celu zaangażowanie mieszkańców Śląska w rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się na co dzień i zaszczepienie w nich przekonania, że innowacje to często proste rozwiązania w zasięgu ich możliwości. Projekt „Śląska Przestrzeń innowacji” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.