Logo i hasło „Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” towarzyszy działaniom promującym ekonomię społeczną w naszym województwie już od 2013 roku. Po tych kilku latach, zgodnie z założeniami Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020, chcieliśmy sprawdzić w jakim stopniu stało się ono rozpoznawalne wśród osób i instytucji z regionu oraz jaka jest skuteczność działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych na temat ekonomii społecznej prowadzonych w województwie śląskim.

W tym celu od lipca do września 2020 r. firma EVALU Sp. z o.o. na zlecenie ROPS zrealizowała badanie rozpoznawalności marki „Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”. Rozpoczęło się ono od analizy danych zastanych, następnie przeprowadzono analizę marki w przestrzeni wirtualnej za pomocą dostępnych narzędzi do monitorowania, po czym przystąpiono do badań ankietowych i wywiadów grupowych.

Obydwa elementy identyfikujące śląską ekonomię społeczną są postrzegane pozytywnie – logo zostało tak ocenione przez 96,5%, a hasło promocyjne przez 88% badanych. Świadomość marki kształtuje się natomiast na średnim poziomie – rozpoznaje ją ok. ¼ osób ankietowanych.

Te informacje oraz wiele ciekawostek i bardziej szczegółowych analiz można znaleźć w raporcie końcowym z badania rozpoznawalności marki dostępnym tutaj.

Można go też odnaleźć w zakładce Publikacje i raporty > Raporty monitoringowe.