W imieniu Organizatora – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapraszamy podmioty ekonomii społecznej oraz gminy i powiaty do udziału w trzeciej edycji Konkursu o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”.

Jego celem jest wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz samorządów, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. W ramach Konkursu przyznane zostaną certyfikaty, które przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

W tegorocznej edycji Konkursu przewidziano pięć kategorii, w których o certyfikat mogą starać się:

  • podmioty ekonomii społecznej w kategoriach:

I. Debiut roku (wymagania: osobowość prawna, rejestracja w roku 2019),

II. Najlepszy pracodawca (wymagania: osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy),

III. Sukces rynkowy (wymagania: osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy),

IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych (wymagania: osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu);

  • jednostki samorządu terytorialnego (tj. gmina lub powiat) w kategorii V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Dla wyróżnionych podmiotów ekonomii społecznej w kategoriach I – IV przewidziano następujące wsparcie:

  • za zajęcie 1-3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
  • za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe itp. Dla laureatów w ramach kategorii I-IV Konkursu przewidziano również możliwość wzięcia udziału w targach branżowych.

Ponadto, w ramach każdej kategorii, przewidziano możliwość uczestnictwa w zagranicznej wizycie studyjnej dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii) oraz produkcję promocyjnych filmów o laureatach (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów odbędzie się podczas IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej (23-24 czerwca 2020 r.).

Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie mogą dokonać zgłoszenia uzupełniając formularz z wykorzystaniem Generatora wniosków na stronie internetowej: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/

Termin na składanie wniosków upływa 27 marca 2020 r. Więcej informacji na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (0 22) 475 83 38 (w godz. 9:00 – 14:00), bądź kierując zapytania na adres mailowy: grzegorz.czerniawski@bgk.pl.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.