Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów integracji społecznej oraz centrów integracji społecznej z województwa śląskiego do wzięcia udziału w kolejnym Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych. Spotkanie odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2023 roku w wybranym hotelu na Podbeskidziu.

Głównym celem Konwentu jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat pracy z uczestnikami podmiotów reintegracyjnych w naszym regionie przy obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, a także możliwości rozwoju podmiotów w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

W programie spotkania przewidziano szereg interesujących zagadnień dotyczących wsparcia rozwoju podmiotów reintegracyjnych z wykorzystaniem krajowych i europejskich funduszy, a także dyskusję na temat wyzwań podmiotów reintegracyjnych w kontekście trwającej wojny w Ukrainie i potrzeb zapewniania wsparcia uchodźcom z tego kraju. Podobnie jak w ubiegłych latach w drugim dniu Konwentu przewidziano organizację warsztatów tematycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w Konwencie proszone są o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie (wraz z oświadczeniem uczestnictwa w projekcie) pocztą tradycyjną na adres ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice). Rekrutacja będzie prowadzona do 9 czerwca 2023 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zamawiający zapewnia nocleg w pokojach dwuosobowych, dojazd – we własnym zakresie.

Konwent organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 87. Poniżej zamieszczono formularz zgłoszeniowy i ramowy program Konwentu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych!

Formularz zgłoszeniowy

Program Konwentu