Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w  spotkaniach informacyjno-promocyjnych wprowadzających do tematyki budowania partnerstw lokalnych w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.Spotkania skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Daty spotkań:

  • I Spotkanie – 6 marca 2014 r., 9:00-15:30 / Katowice – subregion centralnyREKRUTCJA NA SPOTKANIE ZAKOŃCZONA z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc. Prosimy o rozważenie wyboru spotkania w innym mieście.
  • II Spotkanie – 20 marca 2014 r., 9:00-15:30 / Bielsko-Biała – subregion południowy
  • III Spotkanie – 27 marca 2014 r., 9:00-15:30 / Częstochowa – subregion północny
  • IV Spotkanie – 10 kwietnia 2014 r., 9:00-15:30 / Rybnik lub Wodzisław Śląski, Żory, Jastrzębie- Zdrój – subregion zachodni

Celem spotkań jest przedstawienie kluczowych aspektów dotyczących tworzenia i funkcjonowania partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. Partnerstwa lokalne mogą stanowić skuteczne narzędzie współpracy międzyinstytucjonalnej, pozwalając skumulować wiedzę i doświadczenie różnych podmiotów, co umożliwia trafniejszy dobór wsparcia oraz lepszą koordynację i skuteczniejszą realizację działań.

Na spotkaniach zostanie również zaprezentowana pełna oferta szkoleniowa w ramach tego bloku tematycznego i prowadzone będą zapisy na warsztaty, które stanowią kolejny etap w cyklu działań na rzecz zawierania partnerstw lokalnych.

Osoby zainteresowane udziałem w jednym ze spotkań prosimy o wypełnienie formularza online do dnia 28 lutego 2014 roku oraz o wydrukowanie go i dostarczenie na spotkanie.  Przy wypełnianiu formularza prosimy o wybranie z listy rozwijanej daty i miejsca spotkania, którym są Państwo zainteresowani. Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

O dokładnych miejscach spotkań poinformujemy Państwa po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 32- 730-68-96 lub 32-730-68-87.

 Poniżej zamieszczono program spotkania i formularz zgłoszeniowy.