Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach serdecznie zapraszają przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw na spotkanie pn. Angażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój ekonomii społecznej z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2024 r. w godzinach 10.00-13.00 w Siemianowicach Śląskich w SCK Zameczek przy ul. Oświęcimskiej 1.

Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorcom możliwości rozwoju ich działalności przy jednoczesnym wsparciu społeczności lokalnych i wykorzystaniu dostępnych środków finansowych. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach FERS 2021-2027.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości społecznej oraz poszukujących możliwości finansowania swoich inicjatyw. Zgłoszenia można dokonać na adres mailowy: fers@rops-katowice.pl poprzez przesłanie formularza zamieszczonego poniżej.

Ramowy program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji udziału w projekcie FERS