Szkolenia uzupełniające – rekrutacja uczestników

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w  dwudniowych szkoleniach uzupełniających w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, o następującej tematyce:

Temat 1: „W grupie siła – wzmocnienie umiejętności pracowników podmiotów pomocy i integracji społecznej w zakresie współpracy w zespole”, prowadzone przez trenerkę Panią Annę Jędrusik z firmy ETMA

17-18 września 2014 r. lub 16-17 października 2014 r.

Temat 2: „Praca jako źródło rozwoju: warsztat kreatywności i automotywacji w pracy”, prowadzone przez trenerkę Panią Annę Jędrusik z firmy ETMA

27-28 października 2014 r. – rekrutacja zakończona lub 6-7 listopada 2014 r. – rekrutacja zakończona

Temat 3: „Budowanie wizerunku podmiotów integracji społecznej, partnerstw oraz inicjatyw lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowych narzędzi komunikacji zewnętrznej”, prowadzone przez trenerkę Panią Barbarę Kędzię z firmy Acceptus

28-29 października 2014 r. lub 4-5 listopada 2014 r.

Temat 4: „Partnerstwo przeciw przemocy. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane w ramach grupy roboczej (zespołu interdyscyplinarnego)”, prowadzone przez psychologa i psychoterapeutę Pana Tomasza Sikorę

25-26 września 2014 r.  lub 7-8 października 2014 r. – rekrutacja zakończona

Temat 5: „Pozyskiwanie funduszy na finansowanie projektów społecznych: źródła finansowania i sposób pozyskiwania środków”, prowadzone przez trenera Pana Marcina Sławińskiego z firmy Turstal

22-23 października 2014 r. lub 12-13 listopada 2014 r.

Temat 6: „Metodologia opracowywania projektów”, prowadzone przez trenerkę Panią Katarzynę Jarząbek

9-10 września 2014 r. lub 11-12 września 2014 r.

Zajęcia będą odbywać się w hotelu Tycjan w Milówce, przy Placu Wolności 7.

W pierwszym dniu szkolenia będą odbywać się w godzinach: 9:00 – 16:30, w drugim dniu w godzinach: 8:45 – 14:15.

Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowym bloku szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny. Dojazd na miejsce odbywania się szkoleń – we własnym zakresie.

Szkolenia skierowane są do  pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Mają na celu wzmocnienie umiejętności interpersonalnych oraz wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, podejmujących działania na rzecz partnerstw lokalnych.

Pierwszeństwo przy zapisach mają uczestnicy warsztatów nt. partnerstw lokalnych, realizowanych od maja br. i osoby zaangażowane w tworzenie/funkcjonowanie partnerstwa lokalnego, jednak nie wyklucza to zgłoszeń innych osób. Grupy szkoleniowe będą liczyły do 15 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza online oraz wybranie terminu szkolenia. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco od 11 sierpnia do momentu wyczerpania się wolnych miejsc. Po wypełnieniu formularza, prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie na szkolenie.

Dodatkowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu  32-730-68-87.

Poniżej zamieszczono program szkoleń i formularz zgłoszeniowy.

Formularz:

Programy szkoleń: