Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w  dwudniowych szkoleniach wspólnych pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, o następującej tematyce:

„Komunikacja z ofiarą i sprawcą przemocy oraz tworzenie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.Szkoleniaprowadzone będą przez psychologa i psychoterapeutę Pana Tomasza Sikorę.

Terminy szkoleń:

  • dla subregionu północnego: 16-17 września 2014 r.
  • dla subregionu południowego: 23-24 września 2014 r.
  • dla subregionu zachodniego: 30 września – 1 października 2014 r.
  • dla subregionu centralnego: 21-22 października 2014 r.

 

Zajęcia będą odbywać się w hotelu Tycjan w Milówce, przy Placu Wolności 7.

W pierwszym dniu szkolenia będą odbywać się w godzinach: 9:00 – 16:30, w drugim dniu w godzinach: 8:45 – 14:15. W każdym dniu po zajęciach odbędą się 45-minutowe konsultacje, które mają umożliwić uczestnikom omówienie z trenerem interesujących ich kwestii.

Szkolenia skierowane są do  pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa śląskiego. Mają na celu wspieranie nawiązania współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz kompleksowego wsparcia rodzin dotkniętych problemem przemocy.

Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowym bloku szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny. Dojazd na miejsce odbywania się szkoleń – we własnym zakresie.

Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby z danego subregionu, jednak nie wyklucza to zgłoszeń osób z innych subregionów niż wskazane. Grupy szkoleniowe będą liczyły do 25 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza online. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco od 11 sierpnia do momentu wyczerpania się wolnych miejsc. Po wypełnieniu formularza, prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie na szkolenie.

Dodatkowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu  32-730-68-87.

Poniżej zamieszczono program szkolenia i formularz zgłoszeniowy.