Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotował grę planszową pn. „Ekonomia Społeczna”, która powstała w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem gry jest zapoznanie uczestników z podstawami modelu działania organizacji funkcjonujących w obrębie sektora ekonomii społecznej. Gra składa się z czterech rund, w ciągu których uczestnicy podejmują decyzje operacyjne, zmierzające do realizacji celów społecznych i ekonomicznych organizacji. Gra przeznaczona jest na lekcje warsztatowe i rozgrywana w pięcioosobowych zespołach.

„Ekonomia Społeczna” to gra dedykowana nauczycielom i uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Może stanowić idealne uzupełnienie przedmiotów takich jak: przedsiębiorczość, ekonomia oraz wiedza o społeczeństwie.

Zastosowanie gry daje nauczycielowi możliwość wykorzystania niekonwencjonalnego narzędzia, w formie atrakcyjnej dla młodzieży. Uczniowie natomiast zyskują gotowy pakiet wiedzy o sektorze ekonomii społecznej, zasadach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i mechanizmach rozwoju tego sektora. Ponadto podczas rozgrywki uczestnicy muszą ze sobą współpracować, podejmować decyzje dotyczące dalszych losów podmiotu, który reprezentują, brać odpowiedzialność za podejmowane działania. Gra „Ekonomia Społeczna” uczy odpowiedzialności i współpracy oraz pozwala sprawdzić się w trudnych sytuacjach, a tym samym przyczynia się do rozwoju zachowań społecznych młodzieży.

Charakterystyka gry:

Gra zapakowana jest w pudełko o wymiarach: długość 32 cm, szerokość 23 cm, wysokość 5 cm.

Zawartość pudełka to: plansza, karty, pionki, kostka, formularze do zapisywania wyników w poszczególnych turach i skrócona instrukcja. Pełna instrukcja do gry dla nauczycieli znajduje się pod adresem: http://inteligames.eu/ekonomiaspoleczna/instrukcja_do_gry.pdf

Dystrybucja gry:

Grę w liczbie po 5 egzemplarzy na placówkę mogą otrzymać osoby zawodowo pracujące z młodzieżą np.: nauczyciele, osoby pracujące w świetlicach itp.

Osoby zainteresowane wykorzystaniem wyżej opisanej gry mogą ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego mieszczącego się w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, w godzinach 8.00-15.00.

UWAGA! Odbiór tylko i wyłącznie osobisty, koniecznie poprzedzony kontaktem telefonicznym lub mailowym. Gra będzie dystrybuowana do wyczerpania nakładu!

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania chęci otrzymania gry pod numerem telefonu: 32 730 68 87 lub mailem: etkacz@rops-katowice.pl.