Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do wzięcia udziału w targach przedsiębiorczości społecznej, które odbędą się we wrześniu 2014 roku w Katowicach, w charakterze wystawców. Targi towarzyszyć będą kongresowi ekonomii społecznej, który skierowany jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli sektora przedsiębiorstw oraz reprezentantów środowiska naukowego.

Celem targów i kongresu połączonego z prezentacją dobrych praktyk jest popularyzacja idei ekonomii społecznej i promocja podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Aby umożliwić uczestnikom kongresu poznanie oferty śląskich przedsiębiorstw społecznych, planujemy udostępnienie zainteresowanym podmiotom ok. 20 stoisk wystawienniczych (stoisko o powierzchni 6 metrów kw.), które będą służyć prezentacji produktów i usług.

Zgłoszenia udziału w targach w charakterze wystawców prosimy przesyłać drogą mailową na adres: akwasniak@rops-katowice.pl do dnia 14 sierpnia br.

Dodatkowe informacje na temat targów można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.