Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczyna rekrutację uczestników konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”, objętej Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Odbędzie się ona 19 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy ulicy Bogucickiej 5 w Auli im. prof. Zbigniewa Messnera.

Do udziału zapraszamy osoby związane z sektorem ekonomii społecznej w województwie śląskim – zainteresowane jego promocją i rozwojem, w tym m.in. przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, świata nauki, biznesu, instytucji pomocy i integracji społecznej.

Wydarzenie będzie stanowiło okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń uczestników i prelegentów, w gronie których zostaną omówione kierunki rozwoju i praktyczne rozwiązania dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności związane z budowaniem ich wizerunku w przestrzeni publicznej. Konferencja przyczyni się także do zacieśnienia i rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze ekonomii społecznej, jak i w jego otoczeniu.

W trakcie spotkania planowane są wystąpienia ekspertów i praktyków, a także warsztaty o następującej tematyce:

  • budowanie wizerunku przedsiębiorstwa społecznego,
  • podmioty ekonomii społecznej jako partner dla biznesu,
  • podmioty ekonomii społecznej jako partner dla samorządu

oraz debata o kierunkach rozwoju ekonomii społecznej w regionie, prowadzona w oparciu o „Ekspertyzę w zakresie rekomendowanych działań i kierunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim”. W programie przewidziano ponadto uroczyste wręczenie certyfikatu „Zakup prospołeczny” Zakładowi Aktywności Zawodowej – Zakładowi Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim. Będzie to pierwszy certyfikat przyznany podmiotowi ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego, a następnie jego wydrukowanie, podpisanie, opieczętowanie i dostarczenie do siedziby ROPS. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 5 do 13 czerwca 2017 roku lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestnika.

Konferencja „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej” jest organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Otwiera ona Tydzień Ekonomii Społecznej w regionie, zaplanowany na 19-23 czerwca 2017 r. Wydarzenie jest współfinansowane w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-83 lub 32-730-68-87.

Zapraszamy do udziału!