29 listopada 2016 r. w Parku Przemysłowo-Technologicznym REVITA PARK w Katowicach odbyło się III Forum Międzysektorowe na temat „Klauzule społeczne – własna inicjatywa czy obowiązek?”. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego, w tym urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych zainteresowanych tematyką zrównoważonych zamówień publicznych.

Spotkanie poprowadził Tadeusz Joniewicz – ekspert ds. zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP). Podczas prelekcji wprowadzającej w tematykę omówił on w jaki sposób wykorzystanie zrównoważonych zamówień publicznych przyczynia się do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Forum Międzysektorowe stanowiło okazję do przedyskutowania szeregu kwestii z obszaru ZZP:

 • Jak odpowiedzialnie stosować zamówienia społecznie odpowiedzialne?
  – Kiedy warto stosować klauzule społeczne?
  – Czy można wspierać jednych wykonawców kosztem innych?
  – Kiedy klauzule społeczne mogą przynieść więcej szkody niż pożytku?
  – Czy w zamówieniach społecznie odpowiedzialnych jest miejsce na własną inicjatywę?
  – Niewykorzystane możliwości – jak zwiększać skalę stosowania klauzul społecznych?
 • Czy klauzule społeczne da się stosować na masową skalę?
  – Jakie są bariery w stosowaniu klauzul społecznych i jak je przezwyciężać?
  – Jak zachęcać wszystkie strony do korzystania z szans tworzonych przez zrównoważone zamówienia publiczne?
  – Jaka jest rola poszczególnych graczy w zwiększaniu popularności społecznie odpowiedzialnych zamówień?

Cykliczne spotkania Forum Międzysektorowe są zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentacja