W ostatnim dniu marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom trzech konkursów zorganizowanych przez Województwo Śląskie w 2014 r. i koordynowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:

 • „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”,
 • „Gmina przyjazna rodzinie”,
 • „Plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim”.

Nagrody laureatom konkursów wręczyła Wicemarszałek Aleksandra Skowronek. Gościom przybyłym na uroczystość przybliżono założenia wszystkich konkursów oraz dokonania zwycięzców.

Przypomnijmy:

Celem konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014” był wybór gmin najbardziej zaangażowanych w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i najaktywniej wspierających oraz współpracujących z podmiotami ekonomii społecznej. Celem przedsięwzięcia było także promowanie idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu. Laureatami konkursu oraz zdobywcami tytułu Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2014 zostały następujące gminy:

 • I miejsce – Gmina Bielsko-Biała
 • II miejsce – Gmina Mikołów
 • III miejsce – Gmina Zabrze

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie” został zorganizowany w ramach projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Promował działania na rzecz wsparcia rodzin, kreowania pozytywnego wizerunku rodziny, jej roli oraz znaczenia w społeczności lokalnej. Jego celem było wyróżnienie gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Laureatami konkursu zostały następujące gminy:

 • I miejsce – Gmina Sosnowiec
 • II miejsce – Gmina Łazy
 • III miejsce – Gmina Bielsko-Biała

Celem konkursu na „Plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim” było zachęcenie do podejmowania działań na rzecz nawiązywania partnerstw lokalnych oraz rozwoju ekonomii społecznej poprzez wyłonienie oraz popularyzację najlepszego plakatu promującego ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne. Laureatami konkursu zostali:

 • I miejsce – Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
 • II miejsce – Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
 • III miejsce – Spółdzielnia Socjalna OFKA z Cieszyna

Wystawa plakatów nadesłanych na ten konkurs uświetniła uroczystość rozdania nagród.