Spółdzielnia Socjalna DALBA wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczynają budowę społecznej sieci franczyzowej. Jest to odpowiedź na potrzebę rozwijania sektora ekonomii społecznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka, związanego z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z tą inicjatywą prowadzona jest rekrutacja podmiotów zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, z wykorzystaniem modelu franczyzy społecznej Pubu Spółdzielczego. Oferta jest skierowana zarówno do podmiotów ekonomii społecznej, które chcą rozszerzyć swoją działalność, jak i do tych, które dopiero chcą uruchomić swoją pierwszą działalność gospodarczą.

Rekrutacja będzie prowadzona do 20 czerwca 2019 roku, a wszelkie niezbędne informacje, w tym regulamin rekrutacji wraz z formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie:  www.franczyzaspoleczna.com.pl