Jesteś zainteresowany stosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych lub chciałbyś poszerzyć swoją  wiedzę na temat Centrów Usług Społecznych? Zgłoś się na wybrane Forum Międzysektorowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Forum I

Temat: CUS – nowe możliwości w zakresie integracji i koordynacji usług społecznych przez gminy

Termin: 22 września 2022 r.

Miejsce: Katowice

 

Forum II

Temat: Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych po zmianie ustawy PZP od 1 stycznia 2021 r.

Termin: 5 października 2022 r.

Miejsce: Katowice

 

Uczestnikami spotkania mogą być przedstawicieli podmiotów działających na terenie województwa śląskiego, m.in.:

  • podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracji społecznej,
  • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji,
  • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych,
  • publicznych służb zatrudnienia.

 

Warunki udziału w spotkaniu:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).
    Dokumenty należy przesłać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice z dopiskiem na kopercie „pokój 215”.

 

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Fora jest ograniczona (maksymalnie po 30 os. na każde z Forów). Przy rekrutacji uczestników brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz przesłanie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych tj. formularza i oświadczenia uczestnika projektu. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 3 dni roboczych przed terminem każdego ze spotkań lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsca realizacji Forów prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

 

Szczegółowe informacje na temat Forów można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Zapraszamy do zapoznania się z programami Forów i nadsyłania zgłoszeń.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy: http://rekrutacja.rops-katowice.pl/form_2021_es/first_form.php

Ramowy program forum 22 września 2022 r.

Ramowy program forum 5 października 2022 r.