W imieniu Organizatora Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęcamy do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

Konkurs skierowany jest do spółdzielni socjalnych osób fizycznych (I kategoria) oraz podmiotów ekonomii społecznej, które zrealizowały przedsięwzięcie sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (II kategoria). Startować mogą wyłącznie podmioty, posiadające osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, podmioty startujące w kategorii II nie mogą zalegać ze spłatą zobowiązania, przy pomocy którego zrealizowały przedsięwzięcie.

Dla laureatów Konkursu w obydwu kategoriach przewidziano następujące nagrody:

  • za zajęcie 1 – 3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł,
  • za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł.

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego z ewentualnymi załącznikami i przesłania go:
w formie plików edytowalnych oraz skanów na adres poczty elektronicznej znakijakosci2018@mrpips.gov.pl z podaniem nazwy aplikującego podmiotu w tytule e-maila,
w formie papierowych, podpisanych dokumentów na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z dopiskiem „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”.

Nabór wniosków trwa do 12 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać:

Załączniki: