Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ma przyjemność współorganizować sesję panelową pt. „Biznes – mały, średni, społeczny. Miejsce ekonomii społecznej w świecie biznesu” podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 10-12 października 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Każdego dnia Kongresowi będą towarzyszyły targi, podczas których do dyspozycji ROPS oraz podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego zostanie oddanych 6 stoisk wystawienniczych. W związku z tym zapraszamy spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej do zaprezentowania swojego dorobku (produktów i usług), a także działalności podczas wydarzenia. Dorobek powinien stanowić główny element stoiska, wszelkie foldery, ulotki, roll upy promujące organizację mogą mieć charakter uzupełniający.

Zgłoszenia od chętnych organizacji są przyjmowane mailowo, pod adresem ilipka@rops-katowice.pl, w terminie do 26.09.2016 r. (do godz. 10:00). W nadesłanej wiadomości należy uwzględnić preferowany dzień (dni), w których podmiot chciałby skorzystać z przestrzeni wystawienniczej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z możliwością skorzystania ze stoiska.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest coroczną inicjatywą Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, na trwałe zapisaną w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. Trzydniowe dyskusje będą koncentrowały się wokół możliwości rozwoju i wyzwań stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W kilkudziesięciu sesjach panelowych oraz w szeregu warsztatów i spotkań weźmie udział liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych z kraju i zagranicy.

Zapraszamy do udziału w charakterze wystawców, jak również uczestników Kongresu. Szczególnie polecamy panel poświęcony relacjom ekonomii społecznej i biznesu, który odbędzie się 11 października br. w godzinach 9:00-11:00. Aktualny program wydarzenia znajduje się pod adresem: http://ekmsp.eu/pl/program/program-kongresu. Na tej samej stronie, w zakładce „Rejestracja” można dokonać zapisu na wybrane panele.

Udział w Kongresie oraz w targach jest bezpłatny.