Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w  dwudniowych warsztatach na temat „Partnerstwo lokalne jako otoczenie ekonomii społecznej – tworzenie partnerstw międzyinstytucjonalnych i międzysektorowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej”w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Warsztaty będące kontynuacją spotkań na temat partnerstw lokalnych, skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Mają na celu wspieranie nawiązania partnerstw międzyinstytucjonalnych oraz przybliżenie praktycznych aspektów efektywnego funkcjonowania partnerstw.

Warsztaty będą prowadzone przez trenera z firmy Far Beyond Business, Pana Bartosza Kosińskiego. Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowym bloku szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny. Dojazd na miejsce odbywania się warsztatów – we własnym zakresie.

Terminy warsztatów:

  • dla subregionu centralnego: 25-26 sierpnia 2014 r.
  • dla subregionu południowego: 27-28 sierpnia 2014 r. /rekrutacja zakończona
  • dla subregionu zachodniego: 1-2 września 2014 r.
  • dla subregionu północnego: 3-4 września 2014 r.

Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby z danego subregionu, jednak nie wyklucza to zgłoszeń osób z innych subregionów niż wskazane. Grupy warsztatowe będą liczyły do 14 osób.

Zajęcia będą odbywać się w hotelu AROS w Tychach, przy ul. Oświęcimskiej 51.

W pierwszym dniu warsztaty będą odbywać się w godzinach: 9:00 – 16:30, w drugim dniu w godzinach: 8:45 – 14:15.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza online. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco od 16 lipca do momentu wyczerpania się wolnych miejsc. Po wypełnieniu formularza, prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie na warsztaty.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu  32-730-68-96 lub 32-730-68-87.

Poniżej zamieszczono program warsztatów i formularz zgłoszeniowy.