Już 18, 22 i 23 marca 2022 r. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają na warsztaty „Projektowanie innowacji społecznych zgodnie z metodyką Service Design”. Warsztaty są powiązane ze zbliżającym się naborem innowacji, którego start planujemy na połowę marca. 
Cele warsztatu:
– zapoznanie uczestników z założeniami i możliwościami projektu „Śląska Przestrzeń Innowacji”;
– wprowadzenie w metodologię Service Design, projektowania innowacji społecznych i terminologii projektowej;
– przeprowadzenie interaktywnych warsztatów projektowych, dzięki którym uczestnicy zapoznają się z podstawowymi narzędziami badawczymi, ideacyjnymi, prototypowania i testowania rozwiązań – efektem warsztatów będzie szkic fiszki projektowej;
– analiza i wybór pomysłów, z uwzględnieniem ich efektywności oraz trafności.
Dla kogo?
Warsztaty są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych opracowaniem pomysłu w ramach konkursu na innowacje społeczne w województwie śląskim w obszarach:
1. rewitalizacji społecznej miast,
2. białych i zielonych miejsc pracy,
3. niskiego wskaźnika zatrudnienia kobiet i osób w wieku 50+,
4. społecznych skutków ubóstwa energetycznego.
Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość omówienia z prowadzącymi swoich pomysłów na innowacje społeczne. Uczestnictwo w warsztacie nie zobowiązuje do złożenia w konkursie swojego pomysłu na innowację.
Kiedy?
Warsztaty odbędą się w trzech terminach (każdy uczestnik wybiera jeden termin):
18.03.2022 r. od 9.00 do 14.00 | online | rejestracja
22.03.2021 r. od 9.00 do 14.00 | Częstochowa | rejestracja
23.03.2021 r. od 9.00 do 14.00 | Rybnik | rejestracja
Forma
Warsztaty odbędą się w formule online, za pośrednictwem platformy Zoom oraz stacjonarnie, w zależności od terminu. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach online otrzymają link z dostępem do platformy.
Chcesz wiedzieć więcej?
www.slaska.przestrzeninnowacji.pl
Warsztaty odbywają się w ramach projektu: „Śląska Przestrzeń innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.