W imieniu Organizatora – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019.

Jego celem jest wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz samorządów, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. W ramach konkursu przyznane zostaną certyfikaty, które przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej

W tegorocznej edycji Konkursu przewidziano pięć kategorii, w których o certyfikat mogą starać się:

  • podmioty ekonomii społecznej – kategorie Debiut roku (wymagania: osobowość prawna, rejestracja w roku 2018) i Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych (wymagania: osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy),
  • przedsiębiorstwa społeczne – kategorie Najlepszy pracodawca Sukces rynkowy (wymagania: osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy),
  • jednostki samorządu terytorialnego tj. gmina lub powiat – kategoria Społecznie odpowiedzialny samorząd .

Dla laureatów Konkursu oraz podmiotów, którym przyznany zostanie certyfikat znaku jakości w ramach kategorii: Debiut roku, Najlepszy pracodawca, Sukces rynkowy i Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych przewidziano przyznanie pakietów wsparcia o charakterze niefinansowym. Pakiety będą dawały możliwość  skorzystania z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia działalności PS lub PES, przewidzianych w systemie certyfikacji, a także usług prawnych lub księgowych itp. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów.

Ponadto, w ramach każdej kategorii, przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów odbędzie się podczas Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Warszawie.

Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie mogą dokonać zgłoszenia uzupełniając formularz z wykorzystaniem Generatora wniosków na stronie internetowej: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/kategoria

Termin na składanie wniosków upływa 29 marca br. Więcej informacji na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu Pani Katarzyny Pawłowskiej (0 22) 522 91 04  (w godz. 9:00 – 14:00), bądź kierując zapytania na adres mailowy: katarzyna.pawlowska@bgk.pl

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, realizowanego w partnerstwie przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , Bank Gospodarstwa Krajowego  i Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.