Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej z województwa śląskiego do wzięcia udziału w Śląskim Forum WTZ. Spotkanie odbędzie się w dniach od 28 do 29 września 2021 roku w Ustroniu, w hotelu „Jaskółka” przy ul. Zdrojowej 10.

Głównym celem spotkania będzie dyskusja na temat aktualnej kondycji WTZ w naszym regionie oraz uwarunkowań wpływających na efektywność ich działania i możliwości rozwoju, w szczególności w świetle Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 oraz Raportu z badania warsztatów terapii zajęciowej opracowanego w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

W programie spotkania przewidziano również dyskusję na temat szeregu zagadnień związanych z wpływem pandemii COVID-19 na funkcjonowanie WTZ (m.in. praca zdalna a terapia uczestników, formy pracy i prowadzenia terapii, bezpieczeństwo uczestników WTZ) w odniesieniu do dotychczasowych doświadczeń, jak i w świetle kolejnej fali.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie go (wraz z oświadczeniem uczestnictwa w projekcie) pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice). Rekrutacja będzie prowadzona do 23 września 2021 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie oraz nocleg w pokojach dwuosobowych; dojazd – we własnym zakresie.

Reżim sanitarny – obostrzenia

Organizator, tj. ROPS zorganizuje Forum zgodnie z zaleceniami/obostrzeniami wydanymi przez właściwe organy, wynikającymi z obowiązywania na terenie kraju stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Uczestnik Forum zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących zaleceń/obostrzeń wydanych przez właściwe organy, wynikających z obowiązywania na terenie kraju epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, a także do złożenia w dniu przybycia na Forum oświadczenia dot. COVID-19 – oświadczenie składane jest w okresie obowiązywania na terenie kraju epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. O szczegółowych zasadach udziału w Forum wynikających z obowiązującego reżimu sanitarnego uczestnik zostanie poinformowany mailowo przez organizatora. ROPS zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu spotkania lub jego odwołania, w szczególności w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w województwie.

Forum organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać pod numerami telefonu 32 730 68 96, 32 730 68 87, 32 730 68 83.

Załączniki:

Serdecznie zachęcamy do udziału w Śląskim Forum WTZ!