Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w jednodniowych wizytach studyjnych na terenie województwa śląskiego, których celem jest zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu aktywnej integracji i ekonomii społecznej.

Podstawowe informacje na temat wizyt studyjnych:

Grupa docelowa: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Czas trwania każdej wizyty: 1 dzień

Liczba uczestników każdej wizyty: 10

Zapewnione świadczenia: transport (z Katowic, Bielska-Białej, Rybnika lub Częstochowy), wyżywienie, ubezpieczenie, zapoznanie się z praktycznymi aspektami funkcjonowania odwiedzanych podmiotów połączone z ich zwiedzaniem.

Źródło finansowania: projekt systemowy „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące wizyty studyjne:

I. Jednodniowe wizyty studyjne z przewodnim tematem Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na przykładzie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego Zakład Aktywności Zawodowej „LALIKI” w miejscowości Laliki.

Terminy:

 • 26 sierpnia 2015 r.
 • 9 czerwca 2015 r.

Program wizyty – ZAZ Laliki

II. Jednodniowe wizyty studyjne z przewodnim tematem Specyficzne modele spółdzielni socjalnych na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na starcie” z Toszka oraz FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej z Zabrza.

Terminy:

 • 15 czerwca 2015 r.
 • 10 lipca 2015 r.

Program wizyty – Spółdzielni „Fajnej” i „Wsparcie na starcie”

III. Jednodniowe wizyty studyjne z przewodnim tematem Aktywne formy integracji społecznej stosowane przez CIS i KIS na przykładzie Dąbrowskiego Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz Klubu Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Terminy:

 • 29 lipca 2015 r.
 • 7 września 2015 r.

Program wizyty – CIS/KIS w Dąbrowie Górniczej

IV. Jednodniowe wizyty studyjne z przewodnim tematem Wspieranie osób bezdomnych na przykładzie Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w Zabrzu oraz Wspólnoty BETLEJEM w Jaworznie.

Terminy:

 • 16 lipca 2015 r.
 • 14 września 2015 r.

Program wizyty – Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Zabrzu i Wspólnota BETLEJEM w Jaworznie

V. Jednodniowe wizyty studyjne z przewodnim tematem Obywatel 60+ na przykładzie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów (CCAS) oraz Fundacji WIDZIALNIorg w Częstochowie.

Terminy:

 • 27 maja 2015 r.
 • 22 czerwca 2015 r.

Program wizyty – CCAS i Fundacji WIDZIALNIorg w Częstochowie

VI. Jednodniowe wizyty studyjne z przewodnim tematem Kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej (BSA).

Terminy:

 • 29 czerwca 2015 r.
 • 11 sierpnia 2015 r.

Program wizyty – BSA w Bielsku- Białej

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza online, wybierając z listy rozwijanej zgłoszenie udziału w wybranym miejscu i terminie wizyty studyjnej. Po wypełnieniu formularza, prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie (przez uczestnika i osobę reprezentującą podmiot delegujący pracownika/wolontariusza) i dostarczenie oryginału pocztą do ROPS w wersji papierowej (na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice z dopiskiem na kopercie „Wizyty studyjne”). Rekrutacja jest prowadzona od 8 maja 2015 do wyczerpania wolnych miejsc.

Zasady dotyczące rekrutacji:

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, większej niż liczba dostępnych miejsc, o przyjęciu na wizytę studyjną decydować będzie:

 • ilość punktów przyznana w wyniku oceny merytorycznej,
 • kolejność zgłoszeń w systemie elektronicznym (przy czym kwalifikowane będą nie więcej niż dwie osoby z instytucji/podmiotu),
 • udział tylko w jednej wybranej wizycie (oznacza to, że istnieje możliwość zapisania się na więcej niż jedną wizytę, jednak przy dużej ilość zgłoszeń będzie możliwy udział tylko w jednej wizycie studyjnej).

Dodatkowe informacje na temat wizyt studyjnych można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.