2014.06_nagrody_es5 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej odbyło się seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” połączone z uroczystym wręczeniem nagród laureatom konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”. Nagrody wręczył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak wraz z Dyrektor ROPS Haliną Misiewicz. Tytuł gminy przyjaznej ekonomii społecznej otrzymały zajmując kolejno trzy pierwsze miejsca: Częstochowa, Dąbrowa Górnicza i Mikołów. Ponadto wyróżniono gminy Gliwice, Kozy, Radlin, Ruda Śląska i Żory, doceniając ich zaangażowanie w inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

„Mam nadzieję, że w przyszłości pojęcie ekonomii społecznej będzie mocniej funkcjonować i te warunki wspierania działalności będą lepsze. To pojęcie zaczyna mocno pracować, pokazuje, jak zmienia się nasze otoczenie, w którym i przedsiębiorstwa, i organizacje społeczne, miasta, gminy coraz więcej mówią o odpowiedzialności społecznej, o warunkach funkcjonowania ekonomii w tym kontekście. To bardzo ważne” – podkreślił Wicemarszałek Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak wręczając nagrody laureatom konkursu.

Podczas seminarium laureaci wzięli udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wspierania sektora ekonomii społecznej. Seminarium towarzyszyły również mini targi ekonomii społecznej zorganizowane dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej, w trakcie których podmioty ES prezentowały swoje produkty i usługi.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” i było skierowane do pracowników i wolontariuszy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu centralnego województwa śląskiego.

Prezentacje wygłoszone podczas seminarium można pobrać poniżej: