We wrześniu 2021 r. w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” odbyły się dwa fora międzysektorowe:

  1. CUS – nowe możliwości w zakresie integracji i koordynacji usług społecznych przez gminy.
  2. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Podczas Forum Międzysektorowego pt. „CUS – nowe możliwości w zakresie integracji i koordynacji usług społecznych przez gminy”, prowadząca spotkanie – Pani Marta Zmitrukiewicz, poruszyła szereg kwestii związanych z nowoczesnym i funkcjonalnym podejściem do usług społecznych w ramach Centrum Usług Społecznych, które daje szansę na ich rozwój, większą dostępność oraz wyższą jakość ich świadczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania.

Jednocześnie zachęcamy do lektury materiałów edukacyjnych nt. „Jak utworzyć i prowadzić centrum usług społecznych”, opracowanych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Można je pobrać tutaj.

Drugie Forum Międzysektorowe nt. „Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej”, moderowane przez Panią Patrycję Rojek stanowiło okazję do dyskusji wokół potrzeb, potencjału i praw osób z niepełnosprawnościami w kontekście współpracy podmiotów reintegracyjnych z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym, zwłaszcza z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Prezentacja ze spotkania dostępna jest tutaj.

Dziękujemy za liczny udział i zaangażowanie w dyskusję podczas Forów Międzysektorowych. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach z zakresu ekonomii społecznej organizowanych przez ROPS.