W ostatnich dniach odbyły się kolejne dwie z pięciu rozgrywek eliminacyjnych w ramach Turnieju gry „Ekonomia Społeczna”. Eliminacje przeprowadzone zostały przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną z Katowic.

25 września 2019 r. w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej zorganizowano rozgrywki dla szkół z subregionu południowego, w których uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej oraz Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.  Po niezwykle wyrównanej rywalizacji,  udział w finale Turnieju zapewnili sobie zawodnicy z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, uzyskując 104 punkty.

Natomiast 2 października 2019 r. na terenie Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej przeprowadzono pierwszą z dwóch rozgrywek eliminacyjnych dla szkół ponadpodstawowych z subregionu centralnego. Udział w niej wzięli uczniowie szkół z Dąbrowy Górniczej: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Zwycięzcami rozgrywek okazali się uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego z wynikiem 89 punktów.

W trakcie każdego ze spotkań uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę ekonomii społecznej – przedstawiono najważniejsze założenia tej sfery aktywności obywatelskiej i możliwości dla społeczności lokalnych wynikające z wykorzystania potencjału podmiotów ekonomii społecznej. Przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (tj. OWES obszaru bielskiego oraz OWES subregionu Centralno-Wschodniego) opowiedzieli o swojej działalności oraz sposobach wsparcia przedsiębiorczości społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych.

Reprezentanci Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego omówili system koordynacji sektora ekonomii społecznej w regionie oraz cele Turnieju gry „Ekonomia Społeczna”. Natomiast przedstawiciele Fajnej Spółdzielni Socjalnej szczegółowo zaprezentowali zasady i etapy gry, a także czuwali nad przebiegiem rywalizacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom rozgrywek, a w szczególności uczniom za zaangażowanie i wykazaną kreatywność w trakcie gry oraz nauczycielom za wsparcie.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale Turnieju w Katowicach!