W związku z organizowanymi wyborami do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych III kadencji publikujemy listę kandydatów, których zgłoszenia wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do 12 czerwca 2020 r. wraz z reprezentantami zgłoszonym przez Śląskie Forum WTZ.

Lista kandydatów do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych

Przypominamy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną wybory odbywają się jedynie w trybie korespondencyjnym (zgodnie z pkt. IV.6 Regulaminu wyborów) w dniach 19-23 czerwca 2020 r.

Po otrzymaniu przez podmiot reintegracyjny zindywidualizowanej karty do głosowania należy:

  • wydrukować kartę do głosowania,
  • oddać głos poprzez postawienie znaku „x” w kratce umieszczonej obok nazwiska kandydata, przy czym głos można oddać w każdej części karty (część A – 1 głos, część B – 1 głos, część C – 1 głos),
  • podpisać i opieczętować kartę, zeskanować,
  • skan karty przesłać na adres des@rops-katowice.pl w dniach 19-23 czerwca 2020 r.

Dodatkowe informacje na temat wyborów do Rady można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.