W związku z organizowanymi wyborami do II kadencji Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych publikujemy listę kandydatów, których zgłoszenia wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do 8 maja 2018 r. wraz z reprezentantami zgłoszonym przez Śląskie Forum WTZ.

Lista kandydatów do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych

Przypominamy, że wybory do Rady odbędą się podczas Konwentu podmiotów reintegracyjnych organizowanego w dniach 21-22 maja br. w Wiśle w Hotelu „Pod Jedlami”. Rekrutacja dla uczestników została ogłoszona w poprzedniej informacji na stronie:

http://es.rops-katowice.pl/rekrutacja-na-konwent-podmiotow-reintegracyjnych/

Informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w konwencie, podczas którego odbędą się wybory do Rady, dopuszcza się oddanie głosu w trybie korespondencyjnym (zgodnie z pkt. IV.6 Regulaminu wyborów). Informacja o zamiarze skorzystania z tego trybu winna zostać przesłana drogą elektroniczną do ROPS na adres: des@rops-katowice.pl w terminie do 11 maja, a głosowanie w tym trybie będzie możliwe do 17 maja br.

Dodatkowe informacje na temat wyborów do Rady oraz Konwentu podmiotów reintegracyjnych można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.