Rozstrzygnięto konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”. Wojewódzka Komisja Konkursowa podczas posiedzenia w dniu 12 grudnia 2014 roku dokonała oceny zgodnie z regulaminem konkursu i wyłoniła zwycięzców:

  • I miejsce w Konkursie przyznano gminie Bielsko-Biała, która otrzymała średnią ocen 68,00
  • II miejsce w Konkursie przyznano gminie Mikołów, która otrzymała średnią ocen 64,67
  • III miejsce w Konkursie przyznano gminie Zabrze, która otrzymała średnią ocen 59,00

 

Gminy Bielsko-Biała, Mikołów i Zabrze

otrzymują tytuł „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2014”.

Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej oraz przesłana uczestnikom konkursu.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!