Rozstrzygnięto konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”. Do konkursu zgłoszono 8 gmin województwa śląskiego. Wojewódzka Komisja Konkursowa podczas posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku dokonała oceny zgodnie z regulaminem konkursu i wyłoniła zwycięzców:

  • I miejsce w Konkursie przyznano gminie Częstochowa, która otrzymała średnią ocen 73,3
  • II miejsce w Konkursie przyznano gminie Dąbrowa Górnicza, która otrzymała średnią ocen 69,6
  • III miejsce w Konkursie przyznano gminie Mikołów, która otrzymała średnią ocen 65,8

Gminy Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Mikołów otrzymują tytuł „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej”.

Dodatkowo Wojewódzka Komisja Konkursowa zdecydowała przyznać 5 wyróżnień pozostałym gminom biorącym udział w Konkursie, tj. gminom Gliwice, Kozy, Radlin, Ruda Śląska, Żory, doceniając ich zaangażowanie w inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej oraz przesłana uczestnikom konkursu.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!