25 marca 2013 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim. Na konkurs nadesłano 64 propozycje haseł oraz 40 projektów logo. W części konkursu dotyczącej hasła promującego ekonomię społeczną w województwie śląskim nie wyłoniono zwycięzcy. Komisja Konkursowa uznała, że żadne ze zgłoszonych haseł nie spełniło w wystarczającym stopniu kryteriów zawartych w regulaminie. Jednakże zdecydowano o przyznaniu 5 równorzędnych wyróżnień dla projektów najwyżej ocenionych.

Wyróżniono następujące hasła:

  • „Śląskie społecznie odpowiedzialne” autorstwa Łukasza Dworakowskiego,
  • „Śląska ekonomia społeczna – razem udaje się niemożliwe” autorstwa Joanny Maksis,
  • „Śląskie sprzyja integracji” autorstwa Krystiana Skalskiego,
  • „Ekonomia społeczna. Działajmy by integrować.” autorstwa Zofii Trzeszkowskiej,
  • „Ekonomia społeczna – kwitnąca współpraca” autorstwa Marzeny Wyduch.

Najlepszym logiem promującym ekonomię społeczną w województwie śląskim został projekt autorstwa Daniela Poleńskiego.

Wybrane logo w najwyższym stopniu spełniło kryteria oceny i uzyskało najwyższą liczbę punktów. W opinii Komisji Konkursowej, autor projektu przedstawił najciekawszy pomysł o wysokich walorach artystycznych. Ponadto logo budzi skojarzenia z tematem ekonomii społecznej, jest funkcjonalne oraz łatwe do wykorzystania w różnych mediach.

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!