17 października 2014 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim. Na konkurs nadesłano 19 projektów plakatów. Komisja Konkursowa dokonała oceny zgodnie z regulaminem konkursu i wyłoniła zwycięzców:

  • I miejsce w Konkursie przyznano projektowi nr 3 Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, który otrzymał 268 punktów
  • II miejsce w Konkursie przyznano projektowi nr 7 Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, który otrzymał 255 punktów
  • III miejsce w Konkursie przyznano projektowi nr 14 Spółdzielni Socjalnej OFKA, który otrzymał 243 punkty

Zwycięskie projekty plakatów zostały kolejno najwyżej ocenione pod względem zgodności z tematyką, wyrazistości przekazu, pomysłowości i oryginalności, wywoływania pozytywnych skojarzeń oraz walorów artystycznych.

Projekt plakatu, który zajął I miejsce będzie służył do celów promocyjnych idei ekonomii społecznej oraz partnerstw lokalnych w województwie śląskim.

Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej oraz przesłana uczestnikom konkursu.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!