Wyniki konkursu „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”

Rozstrzygnięto konkurs na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Komisja Konkursowa podczas posiedzenia w dniu 13 grudnia 2013 roku dokonała oceny zgodnie z regulaminem konkursu i wyłoniła zwycięzców:

  • I miejsce w Konkursie przyznano Pani Beacie Rutkowskiej, która otrzymała średnią ocen 27,8 za konspekt pod tytułem „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”
  • II miejsce w Konkursie przyznano Panu Zygmuntowi Piórkowskiemu, który otrzymał średnią ocen 24,6 za konspekt pod tytułem „Od wykluczenia do solidarności, czyli po co nam ekonomia społeczna?”
  • III miejsce w Konkursie przyznano Panu Alanowi Misiewiczowi, który otrzymał średnią ocen 20,4 za konspekt pod tytułem „Społeczeństwo i rzeczywistość po 1863 roku w „Lalce” B. Prusa”

Zwycięskie konspekty zostały kolejno najwyżej ocenione pod względem wartości merytorycznej, poprawności metodycznej, połączenia treści edukacyjnych z ciekawą formą przekazu, dostosowania do konkretnej grupy wiekowej i przedmiotu oraz pomysłowości, oryginalności i wykorzystania niestandardowych technik prowadzenia zajęć.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!