W wyniku przeprowadzonego w maju 2022 r. głosowania wśród CIS-ów, KIS-ów, ZAZ-ów i WTZ-ów wybrano członków IV kadencji Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, która została ukonstytuowana Zarządzeniem nr 49/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w poniższym składzie:

  1. Renata Buryło – Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (subregion południowy)
  2. Maria Kowalczyk-Cichy – Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu (subregion centralny)
  3. Justyna Mol – Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie – Borowej Wsi (subregion centralny)
  4. Agnieszka Pilecka – Warsztat Terapii Zajęciowej Promyk przy Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki w Katowicach (subregion centralny)
  5. Monika Podgórska – Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie (subregion północny)
  6. Iwona Puchalska – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju (subregion zachodni)
  7. Beata Szczygieł – Centra Integracji Społecznej w Łazach, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Łazach (subregion centralny)
  8. Grzegorz Żymła – Centrum Integracji Społecznej Fundacji Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej (subregion południowy)

Gratulujemy nowym członkom Rady i dziękujemy przedstawicielom podmiotów reintegracyjnych za aktywny udział w wyborach.