21 marca 2019 roku w siedzibie Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie – Borowej Wsi odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu „Zakup prospołeczny” dwóm Zakładom Aktywności Zawodowej prowadzonym przez Ośrodek.

Pierwszy z Zakładów Aktywności Zawodowej działa w oparciu o gospodarstwo rolno-ogrodnicze. Zatrudnia osoby niepełnosprawne, które pracują pod nadzorem ergoterapeutów w działach: hodowli krów mlecznych, hodowli bydła opasowego, ogrodniczym, upraw polowych, sprzedaży, pomocniczym oraz administracyjnym. Pracownicy mają codziennie zapewnioną co najmniej godzinną rehabilitację. ZAZ otrzymał znak „Zakup prospołeczny” na sprzedaż wyrobów własnych (mleka i warzyw).

Drugi Zakład Aktywności Zawodowej „GRILL” prowadzi działalność gastronomiczno-pralniczą na terenie Ośrodka. Zatrudnione osoby niepełnosprawne pracują pod nadzorem instruktorów w kuchni, pralni oraz w administracji. ZAZ „GRILL” otrzymał znak „Zakup prospołeczny” na: usługę pralniczą, usługi gastronomiczne – catering i sprzedaż posiłków, sprzedaż wyrobów garmażeryjnych (pasztet, chleb, sałatki).

Certyfikaty na ręce Dyrektora Ośrodka Pana Dariusza Latosa wręczyła Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego wraz z dyrekcją ROPS – Panem Grzegorzem Baranowskim i Panią Mariettą Hełką. Otrzymanie certyfikatów „Zakup prospołeczny” oraz podpisanie umów licencyjnych, umożliwiających posługiwanie się tym ogólnopolskim znakiem promującym podmioty ekonomii społecznej potwierdza wysoką jakość oferowanych przez obydwa Zakłady Aktywności Zawodowej produktów i usług przy równoczesnej dbałości o społeczny wymiar działania.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności!